Nieuws

28 september 2022
Nieuw bestemmingsplan kindcentrum Olst een feit
In juli heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst vastgesteld. Er is geen beroep aangetekend tegen dit […]
11 juli 2022
Bestemmingsplan kindcentrum Olst vanaf 14 juli ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst heeft in maart/april ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op binnengekomen. Daarna […]
20 juni 2022
Bestemmingplan kindcentrum Olst 5 juli in gemeenteraad 
Het ontwerp bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst heeft in maart/april ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op binnengekomen. De […]
31 mei 2022
Architect gekozen voor kindcentrum Olst
Na een formele aanbestedingsprocedure is Bureau Bos architecten gekozen als architect voor het kindcentrum in Olst. Zij zijn begin mei […]
15 april 2022
Kinderen denken mee over buitenruimte kindcentrum
Hoe zou jij de nieuwe buitenruimte invullen van het nieuwe kindcentrum Wijhe, kindcentrum Olst of van je eigen school? Hier […]
14 maart 2022
Ontwerpbestemmingsplan kindcentrum Olst ter inzage
Om het kindcentrum Olst te kunnen realiseren op de locatie bij het Averbergen is een wijziging van het bestemminsplan nodig. […]
12 november 2021
Samenwerking met Stichting Maatschappelijk Vastgoed
Het nieuwe kindcentrum Olst is weer een stapje dichterbij gekomen. Voor de realisatie hiervan gaan De Mare, mijnplein, kinderopvang KOOS en de gemeente een samenwerking aan met Stichting […]
27 oktober 2021
Gefuseerde basisscholen Olst goed van start
Schoolbesturen De Mare en mijnplein, kinderopvangorganisatie KOOS en de gemeente Olst-Wijhe werken samen aan een nieuw kindcentrum in Olst, dat […]
2 september 2021
Stand van zaken september
Graag nemen projectleiders Arjen (gemeente Olst-Wijhe) en Bert (schoolbesturen de Mare en Mijnplein) je mee in de stand van zaken […]
4 juni 2021
Om- en aanwonenden denken mee in volgende stap richting kindcentrum Olst
Woensdagavond 2 juni hebben de projectleiders Arjen Jansen (vanuit de gemeente) en Bert Kampman (vanuit de scholen) de om- en […]
25 februari 2021
Belangrijke stappen in realisatie kindcentrum
We zetten belangrijke stappen als het gaat om het te bouwen kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul. Het gaat om het kindcentrum dat […]
6 januari 2021
Aanvulling op Structuurvisie voor locatie kindcentrum Olst
Op 30 juni 2020 heeft de raad besloten dat het kindcentrum Olst op de locatie aan de noordzijde van Averbergen […]