kids-tablet-les-587201104_web

Over het kindcentrum

Ieder kind is anders en heeft zijn eigen interesses, talenten en tempo. Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier en bewandelen hun eigen weg. Ze leren op allerlei manieren: door te spelen en bewegen, samen te werken, na te denken over zichzelf, creatief te zijn en kennis op te doen. Leren werkt het beste als opvang, school en andere kindgebonden partners nauw samenwerken en de overgang tussen thuis, opvang en school soepel loopt. In het kindcentrum in Olst werken straks vertrouwde gezichten die allemaal – vanuit hun eigen deskundigheid – betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen.

In het kindcentrum mag je zijn wie je bent. Het is een veilige plek waar kinderen zich geborgen voelen en met vertrouwen en plezier naar toe gaan om te leren en ontwikkelen. Er zijn eenduidige omgangsvormen, afspraken en routines. Ook werken we aan één pedagogisch klimaat. Dat komt omdat de partners in het kindcentrum intensief met elkaar samenwerken met als gemeenschappelijk doel: de ontwikkeling van kinderen in Olst en omgeving. Alle partners kijken verder dan de muren van hun eigen kennisgebied en bundelen krachten. Zo leren we van en met elkaar.

Partners in het kindcentrum

Het kindcentrum biedt straks onderdak aan twee scholen (Opwaardz en IJsselwijs) en kinderopvang en BSO van KOOS. Ook nemen de GGD, maatschappelijk werk De Kern, Fysiotherapie Olst, logopedie Olst, logopedie Salland en de gemeente Olst-Wijhe (met de gymzaal) hun intrek in het kindcentrum. Deze partijen gaan ruimtes huren in het nieuwe gebouw. In het ontwerp van het gebouw is er rekening mee gehouden dat de ruimtes ook in schoolvakanties bereikbaar en open zijn.

Lees hier hoe een dag in het kindcentrum er aan toe gaat.

‘Als onderwijs en opvang zijn we erg blij om samen met de GGD, De Kern, fysiotherapie en logopedie in het kindcentrum te starten. Dat we straks in één gebouw zitten kan bijdragen aan het intensiveren van onze samenwerking en zorgen voor een betere uitwisseling van informatie en expertise.’

Claudia Diepstraten, directeur Opwaardz

Locatie

Het kindcentrum wordt gebouwd bij het Averbergen. Aan de locatiekeuze is een zorgvuldig onderzoek vooraf gegaan. In de notitie locatiestudie scholencluster Olst-Wijhe lees je alle voor- en tegenargumenten van de locatie. De oude schoollocaties zijn en worden teruggegeven aan de gemeente. Op de website van de gemeente lees je wat er met deze locaties gaat gebeuren.

Om het nieuwe kindcentrum straks veilig te kunnen bereiken wordt de infrastructuur rondom het kindcentrum goed bekeken. Hierbij worden omwonenden nauw betrokken. Zo is er bijvoorbeeld een tunnel voor voetgangers en fietsers ter hoogte van de Ter Stegestraat aangelegd. Met deze tunnel krijgt Olst er een alternatieve en veilige fietsroute bij tussen het centrum van Olst, het Averbergen, het nieuwe kindcentrum, sporthal De Hooiberg, de sportvelden en richting de Boskamp.

Huren als een eigenaar

Om het kindcentrum Olst te realiseren werken we samen met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV) via het concept ‘huren als een eigenaar’. Dat betekent dat SMV eigenaar is van het kindcentrum inclusief de gymzaal. SMV ontwikkelt en onderhoudt de gebouwen en verhuurt deze aan de partijen die er gebruik van maken. SMV heeft veel ervaring op het gebied van ontwikkelen en onderhouden van energieneutrale kindcentra. In november 2021 hebben we een samenwerkingsovereenkomst getekend met SMV. Lees meer over de werkwijze van SMV op hun website.