1

Het (voorlopige) ontwerp

Begin november presenteerden we het voorlopig ontwerp van het kindcentrum aan omwonenden en de medezeggenschapsraad, oudercommissie en ouders van KOOS, IJsselwijs en Opwaardz. Een bijzondere mijlpaal!

Het voorlopig ontwerp: samen en toch apart

Het ontwerpproces was erop gericht om het gebouw zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de (onderwijs)visies van de scholen en kinderopvang. Het gebouw is zo ontworpen dat er rondom het centrale hart vier vleugels zijn voor de verschillende partijen in het kindcentrum. Zo ontstaat er kleinschaligheid binnen het gebouw. In het hart van het gebouw zijn gemeenschappelijke ruimtes. De openheid ervan nodigt uit om het gebouw te betreden en elkaar te ontmoeten. Het gebouw is zo ontworpen dat de ruimtes in het gebouw flexibel te gebruiken en in te delen zijn. Zo zorgen we voor voldoende bouwkundige flexibiliteit om gedurende de looptijd van het gebouw aanpassingen te kunnen blijven doen. Subtiele verscheidenheid in metselwerk, kleur en detaillering zorgen ervoor dat de verschillende gebouwonderdelen ten opzicht van elkaar te onderscheiden en te herkennen zijn.

Een gloednieuw kindcentrum voor opvang en onderwijs waar kennis en ervaring uit opvang, onderwijs, zorg en sport samenkomen.

Het ontwerpproces

Na een formele aanbestedingsprocedure is Bureau Bos architecten gekozen als architect voor het kindcentrum in Olst. Zij zijn in mei 2022 gestart met een ontwerp. Het ontwerpproces was erop gericht om het gebouw zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de (onderwijs)visies van de scholen en kinderopvang. Dat deden we bijvoorbeeld door de ruimtes in het gebouw zo te maken  dat deze flexibel te gebruiken en in te delen zijn. Zo zorgen we voor voldoende bouwkundige flexibiliteit om gedurende de looptijd van het gebouw aanpassingen te kunnen blijven doen.

Een werkgroep met daarin medewerkers van KOOS, IJsselwijs, Opwaardz, GGD, fysiotherapie Olst, De Kern, logopedie Salland en logopedie Olst beoordeelde de ontwerpen. Op basis van gesprekken met de gebruikers en de omgeving gaat er extra aandacht naar verkeersveiligheid voor fietsers en de omgeving, sociale veiligheid en een goede inpassing in het groen op de locatie.

Kinderen denken mee over buitenruimte

De kinderen uit groep 5/6 van alle basisscholen in Olst-Wijhe kregen van voormalig burgemeester Strien de vraag om na te denken over de buitenruimte van het nieuwe kindcentrum of eigen school. Elke school maakte één ontwerp. Op 14 april presenteerden Anouk & Bram, Elynn & Puck, Nori & Floor, Elin & Cato, Ben & Ilse en Kristiano & Liz het idee van hun klassen in de raadszaal van het gemeentehuis in Wijhe. De presentaties leverden fantastische resultaten op. Van een ‘vriendenbankje’ tot overdekte fietsenstalling en van een ‘allesbalveld’ tot kabelbaan. Maar ook groentetuintjes, insectenhotels, hangmatten voor de juffen en meesters en een ‘chillboom’ kwamen voor in de plannen. Veel mooie ideeën, waarbij de kinderen ook echt keken naar veiligheid, duurzaamheid en haalbaarheid. Voor de kinderen van Opwaardz en IJsselwijs krijgt de opdracht van voormalig burgemeester Strien een vervolg. Zij helpen de ontwikkelaar en architect bij de ideeën voor hun nieuwe schoolplein.