AAA

Nieuws

22 februari 2023
Kindcentra in Olst en Wijhe ontkomen niet aan stijgende kosten
De hoge inflatie, de sterk gestegen bouwprijzen en de oplopende rente zijn nationale en internationale economische ontwikkelingen die ook de […]
22 november 2022
Voorlopig ontwerp kindcentrum gereed
Begin november presenteerden we het voorlopig ontwerp van het kindcentrum aan omwonenden en de medezeggenschapsraad, oudercommissie en ouders van KOOS, […]
28 september 2022
Nieuw bestemmingsplan kindcentrum Olst een feit
In juli heeft de gemeenteraad het nieuwe bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst vastgesteld. Er is geen beroep aangetekend tegen dit […]
11 juli 2022
Bestemmingsplan kindcentrum Olst vanaf 14 juli ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst heeft in maart/april ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op binnengekomen. Daarna […]
20 juni 2022
Bestemmingplan kindcentrum Olst 5 juli in gemeenteraad 
Het ontwerp bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst heeft in maart/april ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op binnengekomen. De […]
3 juni 2022
IJsselwijs nieuwe schoolnaam van Mijnpleinschool Olst
Vandaag werd IJsselwijs, de nieuwe naam van Mijnpleinschool Olst, letterlijk gelanceerd. De naam vloog met een raket van Mad Science […]
31 mei 2022
Architect gekozen voor kindcentrum Olst
Na een formele aanbestedingsprocedure is Bureau Bos architecten gekozen als architect voor het kindcentrum in Olst. Zij zijn begin mei […]
15 april 2022
Kinderen denken mee over buitenruimte kindcentrum
Hoe zou jij de nieuwe buitenruimte invullen van het nieuwe kindcentrum Wijhe, kindcentrum Olst of van je eigen school? Hier […]
14 maart 2022
Ontwerpbestemmingsplan kindcentrum Olst ter inzage
Om het kindcentrum Olst te kunnen realiseren op de locatie bij het Averbergen is een wijziging van het bestemminsplan nodig. […]
12 november 2021
Samenwerking met Stichting Maatschappelijk Vastgoed
Het nieuwe kindcentrum Olst is weer een stapje dichterbij gekomen. Voor de realisatie hiervan gaan De Mare, mijnplein, kinderopvang KOOS en de gemeente een samenwerking aan met Stichting […]
27 oktober 2021
Gefuseerde basisscholen Olst goed van start
Schoolbesturen De Mare en mijnplein, kinderopvangorganisatie KOOS en de gemeente Olst-Wijhe werken samen aan een nieuw kindcentrum in Olst, dat […]
2 september 2021
Stand van zaken september
Graag nemen projectleiders Arjen (gemeente Olst-Wijhe) en Bert (schoolbesturen de Mare en Mijnplein) je mee in de stand van zaken […]