Extra financiële middelen kindcentrum Olst

27 maart 2023

Extra financiële middelen kindcentrum Olst

Vanwege de gestegen kosten voor de realisatie van de kindcentra in Olst en Wijhe is er een verzoek gedaan aan de gemeenteraad om extra financiële middelen ter compensatie. Op 27 maart heeft de gemeenteraad unaniem besloten dat er extra geld beschikbaar komt. Dit betekent dat de gemeente voor het kindcentrum Olst in plaats van de geraamde 10,1 miljoen euro een bedrag van 14,2 miljoen euro reserveert voor de komende 50 jaar. Nu dit besluit genomen is kunnen we weer vervolgstappen zetten: het aanbestedingsbesluit voor kindcentrum Olst.