Leerkracht-kleuters-1007214476_web

Over het project

Met het project ‘Scholen voor Morgen’ werken de schoolbesturen (De Mare en mijnplein) in Olst-Wijhe samen met de gemeente en kinderopvangorganisatie KOOS aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen primair onderwijs (PO), kinderopvang en voortgezet onderwijs (VO) is hierbij de succesfactor. Gezamenlijk hebben we de ambitie om toekomstbestendige, betaalbare onderwijsvoorzieningen en opvang voor kinderen van 0-14 jaar te realiseren.

Wat ging er aan vooraf?

Aan de start van het project is er met diverse werkgroepen, met daarin de gemeente, onderwijsbesturen en kinderopvang, onderzocht hoe we kunnen zorgen voor toekomstbestendige, goede en betaalbare voorzieningen voor onderwijs en kinderopvang in Olst en Wijhe. Het ontwikkelen van twee kindcentra (een in Olst en een in Wijhe) was de uitkomst van dit proces. In het raadsvoorstel, het rapport en alle bijbehorende stukken over ‘Naar een toekomstbestendig en passend onderwijsaanbod voor Salland’ kun je alles lezen over de totstandkoming van dit besluit.

Fusies van basisscholen

Om het kindcentrum in Olst mogelijk te kunnen maken zijn de scholen van De Mare en mijnplein in Olst gefuseerd tot twee nieuwe scholen. De Ter Stege, De Klimboom en De Holsthoek van Stichting De Mare zijn per 1 augustus 2019 gefuseerd tot één school: Opwaardz. De St. Aloysiusschool, Willibrordschool en Prins Willem Alexanderschool van mijnplein fuseerden per 1 augustus 2021 tot één school: IJsselwijs.