Voorlopig ontwerp kindcentrum gereed

22 november 2022

Voorlopig ontwerp kindcentrum gereed

Begin november presenteerden we het voorlopig ontwerp van het kindcentrum aan omwonenden en de medezeggenschapsraad, oudercommissie en ouders van KOOS, IJsselwijs en Opwaardz. Een bijzondere mijlpaal!

Het ontwerpproces was erop gericht om het gebouw zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de (onderwijs)visies van de scholen en kinderopvang. Het gebouw is zo ontworpen dat er rondom het centrale hart vier vleugels zijn voor de verschillende partijen in het kindcentrum. Zo ontstaat er kleinschaligheid binnen het gebouw. In het hart van het gebouw zijn gemeenschappelijke ruimtes. De openheid ervan nodigt uit om het gebouw te betreden en elkaar te ontmoeten. Het gebouw is zo ontworpen dat de ruimtes in het gebouw flexibel te gebruiken en in te delen zijn. Zo zorgen we voor voldoende bouwkundige flexibiliteit om gedurende de looptijd van het gebouw aanpassingen te kunnen blijven doen. Subtiele verscheidenheid in metselwerk, kleur en detaillering zorgen ervoor dat de verschillende gebouwonderdelen ten opzicht van elkaar te onderscheiden en te herkennen zijn.

Het ontwerpproces
Na een formele aanbestedingsprocedure is Bureau Bos architecten gekozen als architect voor het kindcentrum in Olst. Zij zijn in mei 2022 gestart met een ontwerp. Het ontwerpproces was erop gericht om het gebouw zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de (onderwijs)visies van de scholen en kinderopvang. Dat deden we bijvoorbeeld door de ruimtes in het gebouw zo te maken dat deze flexibel te gebruiken en in te delen zijn. Zo zorgen we voor voldoende bouwkundige flexibiliteit om gedurende de looptijd van het gebouw aanpassingen te kunnen blijven doen.

Een werkgroep met daarin medewerkers van KOOS, IJsselwijs, Opwaardz, GGD, fysiotherapie Olst, De Kern, logopedie Salland en logopedie Olst beoordeelde de onderwerpen.