Bestemmingsplan kindcentrum Olst vanaf 14 juli ter inzage

11 juli 2022

Bestemmingsplan kindcentrum Olst vanaf 14 juli ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst heeft in maart/april ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op binnengekomen. Daarna is heeft het college van B&W het ontwerp bestemmingsplan aan de gemeenteraad aangeboden om het vast te stellen. Dat is maandag 4 juli gebeurd. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt nu wederom ter inzage gelegd voor een periode van zes weken vanaf 14 juli.

Als er geen beroep wordt aangetekend bij de Raad van State, is het nieuwe bestemmingsplan definitief. Dit zal naar verwachting medio september zijn. Als er wél beroep wordt aangetekend, moeten we een uitspraak van de Raad van State over dit beroep afwachten. Het is moeilijk te voorspellen hoe lang die uitspraak op zich laat wachten, maar we gaan in dat geval uit van minstens een jaar. Het bestemmingsplan is een belangrijke mijlpaal. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de functies van het kindcentrum op de locatie Averbergen juridisch mogelijk.