Extra financiering nodig voor kindcentra Olst en Wijhe wegens rentestijging en leerlingenaantal

8 april 2024

Extra financiering nodig voor kindcentra Olst en Wijhe wegens rentestijging en leerlingenaantal

Door een aanzienlijke stijging van de rente in 2023 zijn de rentelasten voor het kindcentrum in Olst en Wijhe hoger uitgevallen dan aanvankelijk gepland. Het college van burgemeester en wethouders stelt nu voor om deze extra rentelasten op te nemen in de kadernota 2025-2028. Het gaat om €40.000 voor het kindcentrum in Olst in 2026 en €30.000 voor het kindcentrum in Wijhe in 2027.

Bovendien tonen nieuwe leerlingenprognoses aan dat het aantal leerlingen voor het kindcentrum in Wijhe hoger zal zijn dan eerder verwacht. In plaats van de oorspronkelijke schatting van 587 leerlingen, worden nu 645 leerlingen verwacht (gemiddelde over 15 jaar). Deze toename is het directe gevolg van de groei in inwoneraantal door nieuwe woningbouw. Dit leidt tot een grotere vraag naar lokale voorzieningen, waaronder scholen.

Wethouder Judith Compagner: “Met meer kinderen hebben we een groter kindcentrum nodig. Door ruimtes slim in te richten kunnen ze bovendien multifunctioneel gebruikt worden. Hierdoor is het gebouw ook geschikt voor toekomstige generaties.” Door de verhoging van het leerlingenaantal in Wijhe worden de extra jaarlijkse kosten voor het kindcentrum geschat op €35.000 in 2027. Het college stelt de gemeenteraad daarom voor om dit bedrag ook op te nemen in de kadernota 2025-2028.