Bestemmingplan kindcentrum Olst 5 juli in gemeenteraad 

20 juni 2022

Bestemmingplan kindcentrum Olst 5 juli in gemeenteraad 

Het ontwerp bestemmingsplan voor het kindcentrum Olst heeft in maart/april ter inzage gelegen. Er is één zienswijze op binnengekomen. De volgende stap is dat het ontwerp bestemmingsplan wordt vastgesteld door de raad. Het voorstel wordt op 5 juli door de raad besproken. Als de raad instemt met het voorstel, dan leggen we het opnieuw ter inzage.  
Als er geen beroep wordt aangetekend bij de Raad van State, is het nieuwe bestemmingsplan definitief. Dit zal medio september zijn.  Als er wel beroep wordt aangetekend, moeten we een uitspraak van de Raad van State afwachten. Het is moeilijk te voorspellen hoelang die uitspraak op zich laat wachten. Maar we gaan uit van minstens een jaar.   

Het bestemmingsplan is een belangrijke mijlpaal. Het nieuwe bestemmingsplan maakt de functies van het kindcentrum op de locatie Averbergen juridisch mogelijk.