Gefuseerde basisscholen Olst goed van start

27 oktober 2021

Gefuseerde basisscholen Olst goed van start

Schoolbesturen De Mare en mijnplein, kinderopvangorganisatie KOOS en de gemeente Olst-Wijhe werken samen aan een nieuw kindcentrum in Olst, dat naar verwachting in 2024 open gaat. Op weg daar naartoe wordt al volop gewerkt aan toekomstgericht onderwijs, vertellen directeuren Claudia Diepstraten van fusieschool Opwaardz van De Mare en Karin Olislagers van fusieschool Mijnplein Olst.

De openbare scholen van De Mare in Olst zijn al eerder gefuseerd en het team werkt vanaf nu samen aan de Ter Stegestraat, met de nieuwe naam Opwaardz op de gevel. Ook de drie mijnpleinscholen zijn samengegaan in één nieuwe school met een katholieke-protestantschristelijke identiteit. Het team werkt in twee schoolgebouwen die tot één zijn gemaakt. “Wij gaan samen nog een nieuwe naam bedenken voor onze school”, vertelt directeur Karin Olislagers.

Naar elkaar toegegroeid
Natuurlijk zijn de fusies zorgvuldig voorbereid. Zowel bij De Mare als mijnplein werd de tijd genomen om elkaar goed te leren kennen. Stap voor stap groeiden medewerkers toe naar ook inhoudelijk samenwerken, vanuit dezelfde visie. Kinderen en ook ouders zijn daar zo goed mogelijk bij betrokken en in meegenomen, al was dat laatste best lastig in coronatijd, omdat dit veel online moest. En toen gingen afgelopen augustus de schooldeuren open van de twee nieuwe scholen. … Hoe is dat gegaan? “Kinderen waren gelukkig snel gewend”, merkt Claudia op, “kinderen mixen heel natuurlijk. Veel kinderen kenden elkaar ook al via de sport bijvoorbeeld.” “Hier hetzelfde”, vult Karin aan, “wij hebben de groepen van de verschillende scholen samengevoegd en je merkt dat leerlingen het leuk vinden om andere
kinderen te ontmoeten. Er zijn al veel speelafspraken gemaakt.” Ook loslaten Voor een aantal ouders is het echt wel even wennen. Begrijpelijk, vinden de directeuren. Die gingen vroeger vaak zelf – soms net als hún ouders – naar deze school. Zij hebben bewust voor deze school voor hun kind gekozen. Het zal ook nog wel even duren voor de oude locatienamen niet meer worden gebruikt, dat heeft tijd nodig. “Dat geldt natuurlijk ook voor de teams zelf”, vindt Claudia. “Je bouwt samen weer aan nieuwe tradities.” Dat er in Olst iets te kiezen blijft voor de ‘nieuwe’ ouders, is mooi. Niet alleen qua identiteit – Opwaardz is een openbare basisschool en Mijnpleinschool Olst heeft een katholieke protestantschristelijke identiteit – maar ook qua onderwijs. Zo is bij Opwaardz Jeelo in ontwikkeling, waarbij kinderen naast de basis van goed lees-, taal- en rekenonderwijs op onderzoek uitgaan en zich de lesstof in samenhang eigen maken via projecten door de hele school. Mijnplein focust in de ochtenden ook op die stevige basis voor taal, lezen en rekenen en biedt ’s middags de wereldoriëntatievakken en wetenschap & techniek in thema’s aan.

Allebei toekomstgericht
Een eigen identiteit en een eigen onderwijsconcept, met een belangrijke rode draad: het draait om toekomstgericht onderwijs. “Daar wachten we natuurlijk niet mee tot het nieuwe kindcentrum”, onderstreept Karin. “De kinderen die nu bij ons op school zitten krijgen in het hier en nu eigentijds en goed onderwijs en we passen daar de huidige gebouwen zo mogelijk ook nog op aan. Zo zijn in onze scholen leerpleinen ingericht waar kinderen zelfstandig of samen kunnen werken.” Ook over het nieuwe gebouw bij Averbergen wordt meegedacht. “We hebben net een bijeenkomst gehad over hoe onze visie vertaald kan worden in ruimtes in het kindcentrum. Daar waren ook teamleden bij aanwezig”,
vertelt Claudia. “Dat was een zinvolle bijeenkomst.”

Kansrijk denken
Het nieuwe kindcentrum moet in 2024 klaar zijn: een mooie stip op de horizon om stap voor stap naartoe te werken. Welke ruimtes kunnen de scholen en andere gebruikers delen? En hoe bewaken we kleinschaligheid in het gebouw? Over dit soort vragen wordt nu nagedacht. “Wij gaan regelmatig samen wandelen”, lacht Claudia, terwijl ze op Karin wijst. “We leren elkaar steeds beter kennen en denken samen met Kinderopvang KOOS na over de kansen die het kindcentrum biedt. Niet alleen voor onze leerlingen en ouders, maar voor heel Olst. Wat gunnen we de kinderen in Olst? Daar voelen we ons samen verantwoordelijk voor.” “We hopen dat ook Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een plek krijgt in het kindcentrum”, vult Karin aan. “Dan wordt de afstand tussen onderwijs, opvoeden en jeugdhulp nog korter. Hoe mooi is het dat je met een ouder samen even naar het CJG kunt lopen om iets te vragen?”

Bevlogen meedenkers
Ook over kansen voor verbinding met sport en cultuur wordt flink gebrainstormd. “Bij kinderopvang KOOS kunnen ouders nu al maaltijden bestellen. Het zou toch geweldig zijn dat kinderen van beide scholen in dezelfde keuken maaltijden gaan maken met ingrediënten uit een gezamenlijke moestuin?”, droomt Claudia. “Er zijn zoveel goede ideeën”, vult Karin aan. “Je merkt dat teamleden echt op het puntje van hun stoel zitten om mee te denken. Met alle bevlogen mensen en positieve energie in beide scholen komt dat zeker goed. We denken in kansen.”

Als de scholen verhuizen naar het nieuwe kindcentrum in 2024, komen de huidige gebouwen (en ook de sterk verouderde gymzaal aan de Watertorenstraat) leeg te staan. Nikkels Projecten BV en de gemeente onderzoeken nu of, en hoe woningbouw op deze locaties mogelijk is. De gedachten gaan uit naar koopwoningen voor starters, gezinnen en senioren, en huurwoningen. Ook is de wens om bestaande bomen te behouden. In het voorjaar van 2022 volgt een informatieavond om inwoners van Olst bij te praten. Gaan de plannen door, dan zullen de leegstaande panden na de verhuizing van de scholen snel gesloopt worden.

Bekijk de hele nieuwsbrief Olst in Ontwikkeling.