Belangrijke stappen in realisatie kindcentrum

25 februari 2021

Belangrijke stappen in realisatie kindcentrum

We zetten belangrijke stappen als het gaat om het te bouwen kindcentrum Olst-Boskamp-Den Nul. Het gaat om het kindcentrum dat de gemeente Olst-Wijhe samen met de schoolbesturen van de Mare en mijnplein en KOOS wil realiseren op de locatie Averbergen Noord in Olst. Om dat te kunnen doen hebben we onder andere gronden aangekocht en zijn er afspraken gemaakt over een onderzoek naar woningbouw op de vrijkomende schoollocaties en gymzaal. Welke stappen zijn er precies gezet en hoe ziet het vervolg eruit?

Gronden aangekocht binnen het budget
Om het kindcentrum op de aangewezen plek te kunnen bouwen, hebben we grond gekocht. Een deel van de grond was in bezit van VOF Olst-Oost (een samenwerking tussen Nikkels Projecten BV en SallandWonen). De afspraken hierover zijn vastgelegd in een overeenkomst. Een mijlpaal om verder te kunnen.

Onderzoek naar woningbouw op locatie huidige drie basisscholen in Olst
Als het kindcentrum, naar verwachting in 2023/2024, klaar is komen er in Olst drie basisschoollocaties en een gymzaal (Watertorenstraat) vrij. Zoals gezegd hebben we een deel van de grond ten noorden van zorgcentrum Averbergen Noord aangekocht van VOF Olst-Oost. Zij hadden het plan om daar woningbouw te realiseren. Nu dat niet meer kan op die locatie, door de komst van het kindcentrum, wil men onderzoeken of en welke woningbouw mogelijk is op de locaties die vrijkomen in Olst. Hergebruik van de panden is niet mogelijk doordat de panden sterk verouderd zijn. Of de schoolgebouwen die vrijkomen op de Boskamp en in Den Nul hergebruikt of herontwikkeld worden is nog niet duidelijk. Dit wordt op een later moment in beeld gebracht. Hierover is overleg met onder meer de Plaatselijke Belangen.

Intentieovereenkomst ‘huren als eigenaar’
Voor de ontwikkeling van het kindcentrum en de gymzaal hebben we samen met de partners van Scholen voor Morgen een intentieovereenkomst goedgekeurd met de intentie om gebruik te maken van het concept ‘huren als eigenaar’ van Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Daarbij is SMV de eigenaar van het kindcentrum en de gymzaal. Zij ontwikkelt en onderhoudt de gebouwen en verhuurt het aan de partijen die er gebruik van maken. Dat zijn nu de gemeente, de schoolbesturen De Mare en mijnplein en ook kinderopvangorganisatie KOOS. SMV heeft veel ervaring op het gebied van ontwikkelen en onderhouden van energieneutrale kindcentra.

Aanvulling op Structuurvisie in maart vaststellen
Onlangs legde we een aanvulling (addendum) op de Structuurvisie ter inzage. Hier kon tot en met 3 februari op gereageerd worden. Er zijn drie bezwaren ingediend. Deze beantwoorden we in de komende weken. We streven ernaar dat onze gemeenteraad het addendum eind maart vaststelt. Als dat gebeurt, kunnen we starten met de voorbereidingen om het bestemmingsplan aan te passen (herzien). Dit is nodig omdat de locatie waar het kindcentrum komt de bestemming ‘agrarische doeleinden’ heeft. Het doel is om het ontwerp bestemmingsplan rond de zomer ter inzage te leggen. Voordat het zover is, werken we samen met de schoolbesturen van mijnplein en De Mare, kinderopvang KOOS en SMV aan stedenbouwkundige uitgangspunten. Deze vormen de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. Daarbij wordt ook de samenleving betrokken, zoals om- en aanwonenden en Plaatselijke Belang Olst.

Volgende stappen
Naast het bestemmingsplan moet de realisatie van het kindcentrum in een aantal stappen verder worden voorbereid. De eerste stap is het opstellen van een Ontwikkelingsplan dat voor de zomer klaar moet zijn. In dit plan staat hoe en wanneer het kindcentrum wordt gerealiseerd. Daarna gaat SMV aan de slag met een programma van eisen en het ontwerp voor het kindcentrum. Bij het ontwerp worden alle nodige partijen en belanghebbenden betrokken.