Om- en aanwonenden denken mee in volgende stap richting kindcentrum Olst

4 juni 2021

Om- en aanwonenden denken mee in volgende stap richting kindcentrum Olst

Woensdagavond 2 juni hebben de projectleiders Arjen Jansen (vanuit de gemeente) en Bert Kampman (vanuit de scholen) de om- en aanwonenden bijgepraat over het kindcentrum in Olst op de locatie Averbergen. De afgelopen periode is veel werk verzet achter de schermen. We zijn inmiddels aanbeland bij het opstellen van stedenbouwkundige uitgangspunten. Met andere woorden: welke eisen stellen we met elkaar aan de omgeving van het kindcentrum? Want het moet straks natuurlijk wel mooi in het gebied passen en veilig zijn. Voor het opstellen van de uitgangspunten vragen we input van experts, alle deelnemende partners, maar ook van om- en aanwonenden. Zij kennen het gebied immers erg goed. De avond heeft veel input opgeleverd. Daar zijn we erg blij mee. 

Hoe nu verder?
De stedenbouwkundige uitgangspunten zijn nodig voor het aanpassen van het bestemmingsplan van het gebied. Daarnaast zijn de stedenbouwkundige uitgangspunten richtinggevend voor het ontwerp van het kindcentrum, als er een architect aan de slag gaat. Het bestemmingsplan wordt – als deze door het college vastgesteld is – ter inzage gelegd. Daarna wordt het voorgelegd aan de raad en zijn we hopelijk weer een stap dichterbij. Het doel is dat de gemeenteraad het bestemmingsplan begin 2022 vaststelt. De volgende stap is om het kindcentrum te ontwerpen. Ook in de ontwerpfase willen we graag in overleg blijven met de omgeving van de locatie Averbergen. Ook zullen we ouders hierbij betrekken. Het is belangrijk dat kinderen en ouders blij worden van het nieuwe gebouw!