Ontwerpbestemmingsplan kindcentrum Olst ter inzage

14 maart 2022

Ontwerpbestemmingsplan kindcentrum Olst ter inzage

Om het kindcentrum Olst te kunnen realiseren op de locatie bij het Averbergen is een wijziging van het bestemminsplan nodig. De huidige bestemming is ‘agrarische doeleinden’. Dit wordt omgezet naar ‘maatschappelijke doeleinden’. We hebben hiervoor een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Deze ligt van 17 maart tot 28 april 2022 ter inzage.   

Tijdens de inzagetermijn kunnen inwoners een zienswijze indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Daarna wordt het ontwerpbestemmingsplan aangeboden aan de gemeenteraad van Olst-Wijhe om hierover een besluit te nemen.  

Informatiebijeenkomst 28 maart  
Het ontwerpbestemmingsplan is online te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen over het plan op maandag 28 maart om 19.30 uur in het Holstohus in Olst. Geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden door voor 23 maart een mail te sturen naar info@scholenvoormorgen.org.