Update vanuit het onderwijs

2 juli 2020

Update vanuit het onderwijs

De Mare
Al eerder heeft openbaar onderwijs Olst bekend gemaakt te gaan werken vanuit het onderwijsconcept Jeelo. De voorbereidingen van dit concept zijn in volle gang. Na de herfstvakantie starten de kinderen met het eerste project op de schoollocaties in Olst, Boskamp en in Welsum. Het project heet: ‘maken van je eigen product’.

In het proces van fuseren en samenwerken wordt vanaf het schooljaar 2020/2021 verder gegaan onder een nieuwe schoolnaam. Op vrijdag 3 juli 2020 wordt de nieuwe naam bekend gemaakt. Een naam die past bij Olst en zijn omgeving en volledig aansluit aan bij het Jeelo-onderwijs. Een naam die past bij de nieuwe visie en de toekomst van het openbaar onderwijs. Hiermee komt de openbare school dichter bij het kindcentrum, waar samenwerking is met mijnplein en kinderopvang KOOS.

mijnplein
In februari en maart van dit schooljaar (’19-’20) zijn er vanuit de teams van de st. Willibrord, st. Aloysius en PWA-school verschillende ontwikkelteams en werkgroepen gestart. In de aanloop naar de fusiedatum van 1 augustus 2021 bereiden zij op deelgebieden het samengaan van de 3 scholen voor.

Er zijn ontwikkelteams op het gebied van Thematisch werken, Pedagogisch Klimaat en kindgesprekken, Klassenmanagement & (EDI)-instructie, Beredeneerd aanbod kleuters en Praktische zaken. Na de zomervakantie gaat ook het ontwikkelteam Levensbeschouwelijke Identiteit van start.

De ouderavond in mei van dit jaar is door de coronacrisis komen te vervallen. Daarom zijn ouders in juni middels een PPT-filmpje op de hoogte gebracht over de nieuwste ontwikkelingen. In het nieuwe schooljaar hopen de teamleden van de mijnplein-scholen ouders weer op de gezamenlijke ouderbijeenkomsten te ontmoeten en verder mee te nemen in de fusie en de nieuwe school.