Mijnplein-scholen ontwikkelen gezamenlijke visie

9 maart 2020

Mijnplein-scholen ontwikkelen gezamenlijke visie

De teams van de mijnplein scholen Olst hebben de afgelopen maanden een gezamenlijke visie ontwikkeld. Ook is er al een stap gezet in het tot stand brengen daarvan. Er is een beeld geschetst van de dagindeling voor zowel leerlingen, leerkrachten als ouders. Dit is tijdens een gezamenlijke MR-bijeenkomst, waarbij de drie MR’n aanwezig waren, besproken. Op dit moment wordt er nagedacht over de wijze waarop dit met alle ouders gedeeld gaat worden. Naar verwachting zal medio mei 2020 hier meer over te horen en zien zijn.

“Op 1 augustus 2021 staat er nog geen nieuw gebouw, maar de drie scholen zijn samen één geworden.”, aldus Karin Olislagers.

Planning
Vanuit de drie scholen worden ontwikkelteams en werkgroepen samengesteld. Zij zijn op 24 februari 2020 tijdens de gezamenlijke studiedag met hun opdracht aan de slag geweest. Enkele onderwerpen zijn: thematisch werken, kindgesprekken en pedagogisch klimaat, identiteit, nieuwe taalmethode etc. Bij elk onderdeel is ook het doel dat de kinderen geleidelijk wennen aan de nieuwe manier van werken.

In het schooljaar 2020-2021 worden al diverse zaken op elkaar afgestemd en gezamenlijk opgepakt. Enkele voorbeelden zijn onder andere: ontwikkelen van een eenduidige jaarkalender voor alle drie de scholen en de nieuwe scholen, gezamenlijke thema’s, keuzes en de aanschaf van een nieuwe taalmethode. Het streven is dat vanaf 1 augustus 2021 de nieuwe school start met onder andere één jaarkalender, een uitwerking voor gezamenlijke thema’s en eenduidige wijze van instructie en kindgesprekken.