Medezeggenschapsraden mijnplein stemmen in met fusie

19 november 2019

Medezeggenschapsraden mijnplein stemmen in met fusie

De medezeggenschapsraden van de mijnplein-scholen in Olst hebben ingestemd met het voornemen van het bestuur om scholen te fuseren. Het gaat om de samenvoeging van de RKbs Aloysius, Kbs Willibrord en Cbs Prins Willem Alexander scholen in Olst.

Concreet betekent dit dat nu gekeken gaat worden hoe de samenvoeging van de scholen gerealiseerd kan worden. Hiervoor zullen kwartiermakers/ beoogde directeuren benoemd worden die de samenvoeging van de scholen daadwerkelijk gaan voorbereiden en realiseren. Op basis van een heldere routekaart zullen deze kwartiermakers samen met ouders, kinderen, leerkrachten en ketenpartners deze fusie vormgeven. De voorstellen hiervoor worden de komende maanden door de kwartiermakers opgesteld en voor 1 oktober 2019 voorgelegd aan het bestuur, teams, ouders en medezeggenschapsraden.