Kennismaken met de kwartiermakers samenwerking

10 maart 2020

Kennismaken met de kwartiermakers samenwerking

Samenwerking en verbreding, de meerwaarde van samen. Maak kennis met de kwartiermakers samenwerking & verbreding. De kwartiermakers ‘samenwerking en verbreding’ (s&v) voor Olst en Wijhe is verantwoordelijk voor de uitwerking en invulling van de adviezen uit het rapport Samenwerking en verbreding. Dit rapport is door de bestuurders van de scholen vastgesteld. Daarnaast werken de kwartiermakers s&v samen met de kwartiermakers die bezig zijn met de voorbereidingen van de samenvoeging van de scholen van de Mare en mijnplein in Olst en Wijhe. Door deze verbindingen is iedereen gezamenlijk betrokken bij het ontwerpproces van de nieuwe scholen.

Ons doel is een omgeving creëren waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

– Anuska Zandbeld en Stefanie Verkerk –

De eerste stap
De eerste stap die de kwartiermakers s&v nemen is een kennismaking organiseren met de partners in Olst en Wijhe. Er wordt in kaart gebracht wat er allemaal moet gebeuren om te komen tot de gewenste samenwerking. Vragen als, wat is al uitgezet?, welke kansen en mogelijkheden zijn er nu en in de toekomst?, wat is daarvoor nodig? en wanneer wordt hierop ingezet? worden uitgezocht. Beide kwartiermakers dienen een plan in van waaruit de samenwerking en verbreding van het onderwijs in Olst en Wijhe vorm gegeven kan worden.

Wie is de kwartiermaker ‘samenwerking en verbreding’
Per 1 januari 2020 is Anuska Zandbelt gestart als kwartiermaker s&v voor Olst en Stephanie Verkerk als kwartiermaker s&v in Wijhe.

Anuska is werkzaam aan de Prins Alexander (PWA) school in Olst. Zij heeft haar uren uitgebreid en pakt naast haar vaste taken op school de rol van kwartiermaker op. ‘Sinds 2010 ben ik werkzaam op de PWA school. Eerst als groepsleerkracht in de onderbouw en sinds 2013 als intern begeleider. Onder het motto ‘goed onderwijs maak je samen’ heb ik vervolgens scholing gevolgd op het gebied van verandermanagement en ben ik als kartrekker lid geworden van de werkgroep voor de fusieschool van mijnplein. Als kwartiermaker hoop ik een prachtige samenwerking neer te zetten die als doel heeft bij te dragen aan een optimale ontwikkeling van alle kinderen in Olst.’ Anuska Zandbelt.

Stephanie is werkzaam als clustermanager bij kinderopvang KOOS. Naast haar rol bij kinderopvang KOOS, werkt ze als kwartiermaker in Wijhe. ‘Ik ben opgeleid als pedagoog. Sinds mijn afstuderen heb ik diverse functies gehad binnen de kinderopvang. Hierdoor heb ik de ruimte gekregen om mij verder te ontwikkelen als pedagoog. Ik heb mij veelvuldig beziggehouden met het vinden én maken van verbinding tussen de kinderopvang en de verschillende ketenpartners die betrokken zijn bij kinderopvang. Per 1 augustus 2019 ben ik werkzaam als clustermanager bij KOOS. En vanaf januari 2020 ben ik gestart met het nader bij elkaar brengen van onderwijs, kinderopvang, sport en zorg in Wijhe in de rol van kwartiermaker ‘samenwerking en verbreding’. Mijn doel is dat de kinderen de meerwaarde van samen mogen ervaren.’ Stephanie Verkerk.

Zowel Anuska als Stephanie zijn in eerste instantie voor een jaar, één dag per week, aangesteld. Beide kwartiermakers zijn 1 januari 2020 gestart. Vragen? Mail gerust naar mail@scholenvoormorgen.org.